Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Inventering av flodpärlmusslor

Skelleftebottens Dykarklubb inventerar flodpärlmusslor

15 dykare samlades från Skelleftebottens dykklubb och hoppade med liv och lust ner i Skellefteälven den 26-27 augusti-23 för att undersöka om det fanns några flodpärlmussor i älven.

- Förutom trevlig gemenskap är det kul att ha ett mål med sin dykning, berättar Eva Lindberg, en av deltagarna.

Flodpärlmusslan blir flera hundra år gammal men är helt beroende av lax/öring för sin fortplantning eftersom den i larvstadiet parasiterar på små laxfiskars gälar. Flodpärlmusslan har försvunnit från mer än 1/3 av de vatten där den fanns i början av 1900-talet och man bedömer att det bara är i 1/3 av de vattendrag där den fortfarande finns som populationerna har en fungerande föryngring. Dammbyggnationer och föroreningar har reducerat populationerna kraftigt och flodpärlmusslan bedöms i artdatabankens nationella rödlista vara starkt hotad. Den är även listad i EU:s Art- och habitatdirektiv, och i IUCN:s globala rödlista där den klassas som hotad.

I Skellefteälven finns många kraftverksdammar varav många är byggda för över 100 år sedan. Eva nämner att många tyckte det var en rolig utmaning att dyka nedanför två kraftstationer för att undersöka om det fanns några musslor och även se om det fanns några mindre som lyckats föryngra sig. En utmaning man får på köpet som dykare är att dyka i strömmande vatten. Sikten blir oftast sämre och tidvis får man som dykare lite väl god hjälp av vattenströmmarna att simma.

Vi hittade musslor, dock inte så många och dom flesta var också äldre och fanns där troligtvis innan kraftverksdammarna började byggas. Klubbens medlemmar fick en fin dag med kanonväder och trevlig samvaro, dessutom såg RS/SISU till att vi inte behövde vara hungriga under helgen genom att bidra med matsäck.

Här finns en samlad projektrapport Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. i arbetet kring inventeringen av Flodpärlmusslor.

Stort tack till Eva Lindberg och Skelleftebottens Dykklubb för att ni delar med er av ert projekt till oss andra!

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala