Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Försäkringsärenden

Vid olycka i Sverige: Kontakta Folksam på telefon 020-44 11 11. Ange Idrottsskador och försäkringsnummer K 60888.

Vid olycka utanför Sverige: Kontakta SOS International på telefon +46 8 13 60 60. Ange nationalitet, personuppgifter, Folksam som försäkringsbolag samt försäkringsnummer K 60888.

Alternativt kontakta Folksam direkt på telefon +46 20-44 11 11 och ange idrottsskador och försäkringsnummer K 60888.

Ring Folksam direkt om det handlar om en äldre skada: 0771-950 950.Medlemsskydd

Genom medlemskap i någon av Svenska Sportdykarförbundets föreningar omfattas man av förbundets medlemsförsäkring. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada och/eller tryckskillnadsskada som inträffar under utförande av aktivitet inom sportdykning samt under direkt färd till och från sådan aktivitet. Försäkringsåret är 1 januari - 31 december.

Mer information om Svenska Sportdykarförbundets medlemsförsäkring finns här Länk till annan webbplats..

Ladda ner ditt försäkringsintyg för utlandsresa genom att fylla i detta formulär Pdf, 235.6 kB. och ta med på din resa. För att omfattas av försäkringen måste medlem rapporterats till förbundet. Kontrollera ditt medlemskap genom att följa denna manual. Pdf, 420.2 kB.

Vid uppdrag av dykning där klubben på grund av ersättning måste inneha F-skattsedel ska föreningen ha försäkring för sådan verksamhet.

Det innebär att förening eller föreningsmedlem inte omfattas av varken RF:s Grundförsäkring eller Svenska Sportdykarförbundets medlemsförsäkring.

Vid dykning för exempelvis forskning/miljö gäller försäkringen om verksamheten ligger inom Svenska Sportdykarförbundets ramar. Är du osäker kontakta Folksam Idrott tfn 08-772 87 87.

Nedanstående är en förkortad version av försäkringarna. Skadeanmälan görs på tfn 020-44 11 11, begär Idrottsskador så vet handledaren vilken försäkring det avser.

Föreningsskydd

Genom medlemskapet i RF omfattas föreningen automatiskt av RF:s Grundförsäkring som är tecknad i Folksam och betalas av RF. Som namnet på försäkringen anger ger den ett grundskydd för föreningen. Det ankommer på styrelsen i föreningen att se till i vilken mån kompletteringar till försäkringen behövs. Denna försäkring kan du läsa mer om här Länk till annan webbplats..

Närmare information om försäkringen och de tilläggsförsäkringar som behövs hittar du här Länk till annan webbplats.. Observera att försäkringens olycksfallsdel gäller instruktörer och liknande.

Det fullständiga försäkringsvillkoret finns här Länk till annan webbplats.. Observera att detta är det fullständiga försäkringsvillkoret och villkoret beskriver även moment som inte ingår i Svenska Sportdykarförbundets avtal. Däremot så har SSDF ett moment och egen sida som endast avser SSDF:s avtal och medlemmar vilket beskrivs på sid 18 i villkoret.

Dykförsäkringar för medlemmar inom SSDF

Alla medlemmar i förbundet är försäkrade. Medlemsavgift betalas till förening som tillhör Svenska Sportdykarförbundet. Försäkringsgivare är Folksam.

Medlemsförsäkringen (K 60888) gäller vid olycksfall under utövande av vår sport, även utomlands. Vid utlandsresa gäller försäkringen med samma omfattning som i Sverige (högst 45 dagar) samt vid tryckskillnadsskada. Vid enskild utlandsresa gäller försäkringen endast under sportdykning, det vill säga inte för olycksfall under resa eller vistelse. Då aktivitet anordnas av Svenska Sportdykarförbundet eller förening och sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också olycksfall under resor och vistelse i samband med denna. I förbundets medlemsförsäkring ingår tjänsten Råd och Vård för idrottsskador.

Vid vidare frågor om Folksam, skadeanmälan m.m. kontakta Folksam på telefon 0771-960 960 (växel). Ange Idrottsskador och försäkringsnummer K 60888.

Information om försäkring råd och stöd FolksamAndra typer av försäkringar

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala