Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Dokumentarkiv

Nedan hittar du ett samlat dokumentarkiv, med länk till respektive dokument och område.
Saknar du något eller har frågor på informationen nedan ber vi dig ta kontakt med vårt kansli.

Svenska Sportdykarförbundet

Kansli

Medlemskap

Manual för "Aktiv i Idrott"
Manual för "lägg till medlem"
Manual för återaktivering av medlem
Manual för årlig medlemsrapportering

Utmärkelser

SSDFs Förtjänsttecken
Ansökan om Bästa förening inom sportdykning

Bilda en förening

Att bilda en förening
SSDFs Stadgar
Ansökan organisationsnummer för ideell förening
Skatteregler för ideell förening
Ansök om inträde

Försäkringsinformation

Försäkringsbevis
Försäkringsvillkor

Incidenter och olyckor

Handlingsplan vid olycka i samband med dykning
Råd vid omhändertagande vid olyckor v5

Hälsodeklarationer

Läkarundersökning inför appartdykning/scuba diving
Hälsoundersökning inför appartdykning/scuba diving

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala