Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Bidrag och stöd

NYTT BIDRAG ÖPPET FÖR ANSÖKAN!

Den 3 juli öppnar vi upp ytterligare ett bidrag som riktas till barn och unga, 8-16 år, boendes i Segregerade områden.

Läs mer om stödet... Öppnas i nytt fönster.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Under 2024 finns det 3 olika bidrag att söka för föreningar via Svenska Sportdykarförbundet. Samtliga tillhandahålls av Riksidrottsförbundet och det är därmed inte SSDF som satt alla riktlinjer och regler för respektive bidrag.

Dessa medel syftar till att utveckla er som förening och möjliggöra för verksamhet som bidrar till detta. Klicka på varje bidrag - längre ner på sidan - för att läsa mer och göra er ansökan.

 

- Återstartsstöd IF kan sökas för att komma igång efter pandemin.

- Projektstöd IF - Barn & Ungdom ska gå till de i åldern 7-25 år.

- Projektstöd IF - +65 riktar sig till vår äldsta målgrupp, de som är 65 år och äldre.

 

Samtliga bidrag öppnas den 1 februari och följande gäller:

 

 1. Alla ansökningar sker via Idrottonline. Här sker även återrapporter och kompletteringar.
 2. Ansökan kan göras av alla i föreningen, men bara skickas in av dig som har någon av rollerna ordförande, kassör eller Idrottsmedel firmatecknare i Idrottonline.
 3. Det går ej att söka för aktiviteter/projekt i efterhand.
 4. För att vara säker på att hinna få er ansökan behandlad innan ert valda projekt startar bör ni skicka in ansökan minst 4 veckor innan projektets start.
 5. Ansökningar ska gynna de som är medlemmar i IF och SSDF (gäller ej Prova-på). Säkerställ därför att era medlemmar är registrerade hos SSDF, annars kan ni riskera att ansökan avslås.
 6. Om ansökan gäller en kurs/utbildning eller liknande ska den innehålla namn och födelsedata på den/de personer som paneras delta på kursen/utbildningen.
 7. Ansökningar som gynnar underrepresenterade grupper kommer att prioriteras.
 8. Det finns en maxsumma att ansöka om per IF, läs mer på varje bidrag vilken summa som gäller.
 9. Varje ansökan behandlas individuellt. Vilket betyder att alla ansökningar gällande en viss verksamhet inte behöver bli beviljade bara för att en liknande ansökan blev det.
 10. Material som köps in får inte vara personligt knutna utan ska fungera för fler i verksamheten.
 11. Inget nytt bidrag beviljas förrän tidigare bidrag är återrapporterat och godkänt. Det betyder också att återrapporter för 2023 måste vara inskickade och godkända för att en ansökan för 2024 ska beviljas.
 12. Om beviljade medel inte nyttjas fullt ut ska det redovisas i återrapporten och IF kommer då få betala tillbaka den delen som inte användts.
 13. En återrapport måste vara inskickad senast en månad efter att en aktivitet är avslutad. Kvitto ska då redovisas om inköp gjorts. Deltagarlista ska bifogas med namn och födelsedata - om det varit en prova-på-aktivitet. (Vid planerad verksamhet som innebär anmälan ska deltagarlista, om det är möjligt, bifogas i ansökan.) När ni skickat in er återrapport kommer ni, inom ett par dagar, få ett kort mail där vi bekräftar att vi emottagit er återrapport och återkommer till er med ett godkännande så snart som möjligt. Om en återrapport uteblir trots påminnelser, blir IF återbetalningsskyldiga.
 14. Stickkontroller kan komma att göras och då är IF skyldiga att lämna in det som efterfrågas av förbundet. Detta för att säkerställa att de bidrag som vi beviljar går till rätt saker som gynnar både förening och medlemmar.

Bildspel som visar hur ni ansöker om, samt återrapporterar ett bidrag. Pdf, 1.8 MB.

 

ÅTERSTARTS-STÖD IF 2024

 

PROJEKTSTÖD IF 2024

Barn & ungdom 7-25 år

PROJEKTSTÖD IF 2024

+ 65

PROJEKTSTÖD IF 2024

SEGREGERADE OMRÅDEN

 

Övriga bidrag utanför SSDF

För ytterligare frågor om förbundets bidrag, eller om ni behöver hjälp med att registrera en ansökan, är ni välkomna att kontakta oss!

Camilla Berglund

Utvecklingskonsulent

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala