Gå till innehåll
UNDERVATTENSRUGBY

Domararvode

  • Domararvodet är inkomstbaserat.
  • Vid mer än 100 kronor i utbetald ersättning medför detta att information skickas till skattemyndigheten och kontrolluppgift till domaren.
  • Domararvodet är skattepliktigt, men däremot finns det möjlighet till vissa avdrag.

Alla arvoden och reseersättning registreras i SSDF:s löneprogram och betalas ut i samband med ordinarie löneutbetalning den 25 varje månad.

  • Reseräkningen skall snarast efter aktivitet skickas till Domargrenledaren (reseräkningar som kommer till kanslit senast den 15:e i månaden betalas ut samma månad).
  • Reseräkning skickas elektroniskt (via e-post).
  • För närvarande är domararvodet 150 kronor per match för av SSDF utsedd domare (höjt 2023 från 125 kr).
  • Vad som gäller vid WO match Pdf, 134.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2022-11-21

Senast uppdaterad: 2023-10-06

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala