Gå till innehåll
UNDERVATTENSRUGBY

Domararvode

  • Domararvodet är inkomstbaserat.
  • Vid mer än 100 kronor i utbetald ersättning medför detta att information skickas till skattemyndigheten och kontrolluppgift till domaren.
  • Domararvodet är skattepliktigt, men däremot finns det möjlighet till vissa avdrag.

Alla arvoden och reseersättning registreras i SSDF:s löneprogram och betalas ut i samband med ordinarie löneutbetalning den 25 varje månad.

Publicerad: 2022-11-21

Senast uppdaterad: 2022-12-21

Besöksadress

Barlastgatan 3
593 31 Västervik

Postadress

Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net