Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Organisation

Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) bildades 1958 och är ett specialförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och är Sveriges enda icke-kommersiella medlemsorganisation för dykare.

SSDF består idag av ca 140 lokala föreningar som tillsammans omsluter ca 5200 individer. SSDF:s viktigaste uppgift är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen.

Internationellt är SSDF dessutom anslutet till CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), en världsomspännande organisation för dykare, med 98 medlemsländer och 10 miljoner dykare från hela världen. Därtill har SSDF ett starkt samarbete med sportdykarförbunden i de andra nordiska länderna - inte minst när det gäller internationella frågor.

Precis som andra idrottsorganisationer utför många medlemmar ett omfattande ideellt arbete på sin fritid. En så stor organisation kräver dock en dagligen fungerande administration. Förbundet har därför ett kansli med medarbetare utspridda runt om i landet.

Det nationella förbundet samordnar och håller kontakten med klubbar och enskilda medlemmar, samt distribuerar information och rapporter.

Organisation

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala