Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet
En bild

Välkomna till Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöte 2024

Den 27-28 april träffas vi på Quality Hotel Winn i Haninge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för en helg fylld av diskussioner, mingel, god mat och viktiga beslut. Om du inte har möjlighet att vara med på plats i Haninge kan du välja att delta digitalt på distans. Observera att även digitalt deltagande ska anmälas i anmälningsformuläret.

Förbundsmötet genomförs under två dagar, med start lördagen den 27/4 (ankomst och övernattning är möjlig från fredag kväll). Kl. 9 på lördagsförmiddagen öppnar vi ett SSDF-torg utanför möteslokalen. Där kan du mingla med representanter från kommittéer, styrelsen, kansliet och några av våra samarbetspartners. Du kommer också kunna ta del av presentationer och utställningar från våra olika verksamhetsgrenar.

Mellan kl.13 och 18 på lördagen håller vi ett förmöte där verksamhetsberättelser, årsredovisningar, ekonomiska rapporter, projekt och kommittéernas arbete presenteras. Det är också då som handlingarna gås igenom och vi öppnar upp för diskussion kring frågor, motioner och prepositioner.

På kvällen bjuds vi på middag och underhållning.

Det officiella årsmötet enligt föredragningslistan Word, 39.5 kB., med val och beslut genomförs mellan kl.9 och 16 på söndagen. Observera dock att alla diskussioner samt beredning av tilläggsförslag sker under lördagen, det kommer inte ges utrymme för diskussioner under söndagen.

Varje medlemsförening har rätt att skicka ett visst antal ombud, baserat på medlemsantal för föregående år. Se till att ni använder er rösträtt och var med och påverka SSDF framåt! Hur många ombud som just er förening får skicka kan ni se i röstlängden Word, 20 kB.. Om ingen i er förening har möjlighet att delta på förbundsmötet kan ni, genom ombudsfullmakt, låta en annan förening representera er och föra er talan som ombud.

Förbundet står för boende (del i dubbelrum), mat och resor (enligt reseutläggsmallen Excel, 29.8 kB.) för ombud.

Anmäl dig till förbundsmötet senast 12/3 och kom ihåg att skicka in ombudsfullmakt Pdf, 85.2 kB. för föreningens ombud senast 17/3.

Vi ses på förbundsmötet!

 

Anmälan

Anmäl dig till förbundsmötet här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista dag för anmälan är 12 mars.

Allmän information

Schema förbundsmötet
Mall för rese- och utläggsredovisning

Förbundsmöteshandlingar

Fullmakt
Röstlängd
Föredragningslista
SSDF Stadgar
Verksamhetsberättelse 2022-2023
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2023
Revisionsberättelse 2022
Revisionsberättelse 2023
Valberedningens förslag
Ekonomisk plan 2024-2025
Verksamhetsplan 2024-2025

Motioner med FS yttranden

Motion 1: Vinterdyk
Motion 2: Unga vuxna
Motion 3: Träningsorganisationer
Motion 4: Seniorer
Motion 5: Föreningskommunikation
Motion 6: Föreningsbidrag
Motion 7: Tävlingskalender

Propositioner (FS förslag)

Proposition 1: Förtroendevalda internrevisorer
Proposition 2: Revidering av stadgar

Kallelse

Kallelse till Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöte 2024

Medlemsföreningar inom Svenska Sportdykarförbundet kallas i enlighet med stadgarna § 1 till 2024 års förbundsmöte den 27-28 april på Quality Hotel Winn i Haninge.

Förbundsmötet består av ombud för röstberättigade medlemsföreningar enligt stadgarna § 4. Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen eller anställd av förbundet. Ombud äger rätt att förfoga över en eller flera av sin förenings röster och kan även erhålla fullmakt att företräda högst tre andra medlemsföreningars röster (dvs totalt fyra föreningar). Ombud får dock inte företräda mer än 1/5 av det totala antalet röster på förbundsmötet.

Ombud får närvara på distans genom mötesverktyget Easy Meet.

Röstberättigade medlemsföreningar erhåller rösträtt enligt följande:

  • Föreningar med upp till 100 medlemmar erhåller 1 röst
  • Föreningar med 101-200 medlemmar erhåller 2 röster
  • Föreningar med 201 och fler medlemmar erhåller 3 röster

En medlemsförening som inte har betalat samtliga förfallna avgifter till förbundet vid tidpunkten för förbundsmötets öppnande stryks ur röstlängden innan röstlängden fastställs av förbundsmötet.

Ombudsfullmakter för valda ombud ska fyllas i och skickas till info@ssdf.se senast 17/3. Formulär finns på hemsidan.

/Förbundsstyrelsen

 

För frågor gällande förbundsmötet och dess handlingar kan du kontakta:

Emma Olofsson

KOMMUNIKATÖR

e-post: Emma.olofsson@ssdf.se
tel: +(46) 0765-29 54 70

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala